فروش ۸۰ عراده موتورسیکلت شهاب برای موسسه‌ی BDN

۸۰ نفر از کارکنان بخش صحت در هرات صاحب موتورسیکلت شدند. موسسه‌ی انکشافی باختر (BDN) به هدف همکاری با ریاست محترم صحت عامه‌ی هرات، مقدار ۸۰ عراده موتورسیکلت ۱۵۰ و ۱۲۵ سی‌سی را از شرکت صنعتی شهاب سیکلت خریداری و در اختیار تیم صحی این اداره قرار داد. این موتورسیکلت‌ها امروز پنج‌شنبه با حضورداشت هیئتی از مجلس نماینده‌گان، شورای ولایتی، معاون اداری ولایت و بخشی از کارکنان و رییس صحت عامه‌ی هرات به اعضای تیم صحی ریاست صحت عامه تحویل داده شد. به گفته‌ی داکتر عبدالحکیم تمنا رییس صحت عامه‌ی هرات، قرار است این موتورسیکلت‌ها به هدف انجام خدمات صحی برای کودکان و خانواده‌های‌که در قریه‌ها و ولسوالی‌های دور دست روزگار می‌گذرانند و به خدمات صحی کمتر دسترسی دارند، استفاده ‌شود. آقای تمنا همچنان افزود: ” تیم خدماتی و صحی اداره‌ی صحت عامه با استفاده از این موتورسیکلت‌ها به دورترین مناطق قریه‌ها سفر کرده و خدمات صحی‌ را از قبیل: پخش داروهای اولیه، واکسنیاسیون کودکان، فلج اطفال، بیماری‌های فصلی و خدمات آگاهی بخشی برای مردم بی‌بضاعت در قریه‌ها و ولسوالی‌های هرات انجام می‌دهند.”
قابل یادآوری است که چندی پیش برنامه‌ی داوطلبی خریداری موتورسیکلت از سوی دفتر مرکزی شبکه‌ی انکشافی باختر در هرات راه اندازی شده بود، که شرکت صنعتی شهاب سیکلت با ارائه‌ی خدمات برتر، کیفیت عالی و قیمت مناسب، توانست برنده‌ی داوطلبی شده و سایر رقبا را پشت سربگذارد. این در حالی‌است که پیش از این نیز شرکت صنعتی شهاب سیکلت به تعداد ۱۰۰ عراده موتورسیکلت را با همکاری وزارت زراعت جمهوری اسلامی افغانستان در اختیار کارکنان این اداره قرار داد.
شهاب، موتورسیکلت برتر در صنعت کشور…