دفتر مرکزی هرات
0799417000
ساعات کاری
Sat - Thu: 08:00 - 18:00